महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मंत्री डॉ. प्रा. तानाजी सावंत यांचा वाढदिवस