१६ आणि १७ मे हवामान खात्याचा अंदाज

मुंबई –राज्यातील तीव्र तपमानाच्या बाबत हवामान खात्याने काही खबरदारीच्या सूचना दिल्या आहेत